✓ Leasa via Wasa Kredit!   ✓ Leveranstid 1-3 arbetsdagar   ✓ Fraktfritt över 499 kr   ✓ Fria returer   ✓ Betala med Klarna

INTEGRITET & GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför vill vi informera dig om att vi nu uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med GDPR. I den beskriver vi bland annat vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi hanterar dem samt på vilken laglig grund hantering sker.

Vår integritetspolicy som du hittar här nedan.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Version November 2021

Din integritet är viktig för oss på VeSundberg.com och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund till oss ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur VeSundberg.com behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 1. Vilka är VeSundberg
 2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgifts policy
 3. Vilka data samlar VeSundberg in och hur används den?
 4. Säkerhet
 5. Hur används cookies?
 6. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?
 7. Överföring av information
 8. Ändringar av denna personuppgiftspolic

1.Vilka är VeSundberg

I denna policy kallas VeSundberg.com Org.nr: 5206025099 för VeSundberg och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för kunden. VeSundberg ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilken kan vara på hemsidan, i webbshopen, via epost eller direkt via telefon.

VeSundberg går att nå på följande sätt:

VeSundberg
Horsbystigen 3
524 32 Herrljunga

Telefon: 0322-63 60 30 e-post: mail@vesundberg.com

2.Vilket tillämpningsområde gäller denna personpolicy

Denna policy gäller för användare som handlar av oss på något av följande sätt: Via inloggning i vår i vår webbshop www.vesundberg.com,  ringer, faxar eller mejlar oss.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund som en fysisk nu levande person. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund dvs ett berättigat intresse. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer/Personnummer
 • Bankrelaterade uppgifter
 • IP-adress

Vi lagrar inte känsliga personuppgifter så som ras etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse.

3.Data som VeSundberg samlar in och hur den används.

VeSundberg agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att VeSundebrg ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund,
Men vi samlar även in uppgifter om dig som vill bli kontaktad av oss via e-post och formulär på hemsida.

VeSundberg agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har VeSundberg ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs.
Vi behandlar inte känsliga personuppgifter förutom då ditt personnummer är ditt organisationsnummer.

4.Säkerhet

VeSundberg skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska lösningar.
Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av VeSundberg system som hanterar personuppgifter.
Anställda på VeSundberg samt personuppgiftbiträden ska följa VeSundberg interna IT-Policy.

5.Hur används cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp i vår webbshop.
Cookies är små textfiler som placeras på datorn av webbservern.
Dessa fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på grafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg.
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplatsen i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Det finns två typer av cookies och båda används på VeSundberg hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.
Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.
På VeSundberg webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den.
Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på VeSundberg hemsida.

6.Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?

VeSundberg använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som är kund hos oss. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

7.Överföring av information

VeSundberg och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

8.Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos VeSundberg har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändmål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (tex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och VeSundberg kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0322-636030 eller via e-post mail@vesundberg.com

PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR      
           
Personuppgifts-
behandling
Syftet med behandlingen Kategori av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
           
Backup Säkerställa datainformation Kontaktuppgifter Alla Avtal + intresseavvägning 10 år
Hemsida Visning av sortiment Cookie, IP-Adress Hemsidebesökare Intresseavvägning
E-post Kommunikation Kontaktuppgifter Alla Avtal + intresseavvägning 10 år
Fakturering/Betalning Fakturera kunder och få betalt Faktureringsuppgifter Kunder Avtal + lagkrav 10 år
Katalogutskick Återkoppling för affär Kontaktuppgifter Kunder Avtal + intresseavvägning 1 Månad
Kontaktformulär Återkoppling för affär Kontaktuppgifter Kunder Avtal + intresseavvägning 2 år
Kundorder Registrera order och ordererkännande Kontaktuppgifter Kunder Avtal + intresseavvägning 10 år
Kundregister Sälja produkt eller tjänst till kund Kontaktuppgifter Kunder Avtal + intresseavvägning Senaste köp  +7 år
Nyhetsbrev Återkoppling för affär Kontaktuppgifter Kunder Avtal + intresseavvägning 10 år
Offert Förberedelse för affär Kontaktuppgifter Kunder Avtal + intresseavvägning 2 år
Transport Leverans av varor samt spåra sändningar Kontaktuppgifter Kunder Avtal 6 månader
           
Leverantörsreskontra Hantera inköp Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal + lagkrav 10 år
Returer Transportdokument Kontaktuppgifter Leverantörer Avtal 6 månader
           
Arbetssökande Utvärdera och välja person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvgägning +
Samtycke
Rekryteringsprocess
+ 6 mån vid samtycke